Шаблоны Joomla здесь
default_mobilelogo
 
Редакційною политикою видання є висвітлення результатів унікальних досліджень авторів різних країн світу з широкого кола фундаментальних та прикладних аспектів сучасної психологічної науки.
Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative) спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція активно залучає провідних міжнародних науковців до процесу рецензування статей.

Редакція інтенсивно просуває видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз з метою поглибленої інтеграції до світового наукового інформаційного простру, підвищення рейтингу як самого видання, так і наукометричних показників його авторів.

Політика відкритого доступу

Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Статті є інтелектуальною власністю авторів.

Статті, опубліковані у виданні, надаються читачам на умовах вільної ліцензії CC BY-ND – Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported (якщо в статті явно не вказана більш дозвільна CC BY-SA). За умовами ліцензії автори залишаються власниками виключних прав на свої статті. Ліцензія CC BY-ND дозволяє розповсюдження, комерційне і некомерційне використання опублікованих у виданні статей за умови, що вони передаються незміненим і зберігають свою цілісність, а також за умови зазначення авторства і посилання на публікацію у виданні «Проблеми екстремальної та кризової психології» / «Disaster and crisis psychology problems». Ілюстрації (малюнки, таблиці і додатки, в тому числі електронні) є окремими об'єктами авторського права, поширення яких також регулюється ліцензією CC BY-ND. Це означає, що ілюстрації, вперше опубліковані у виданні «Проблеми екстремальної та кризової психології» / «Disaster and crisis psychology problems».

За бажанням автора стаття може бути опублікована на умовах більш дозвільної ліцензії CC BY-SA – Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported. В доповнення до зазначених вище прав, опубліковані на умовах ліцензії CC BY-SA твори можуть бути використані як основа для створення інших творів. Всі нові твори, створені на опублікованих у виданні «Проблеми екстремальної та кризової психології» / «Disaster and crisis psychology problems» на умовах ліцензії CC BY-SA матеріалах, повинні поширюватися за тією самою ліцензією при обов'язковому зазначенні авторства вихідної статті і її бібліографічних даних. Ми рекомендуємо авторам використовувати ліцензію CC BY-SA для статей як основу для створення інших творів.

Рішення про публікацію статей приймається редакційною колегією видання за результатами незалежного рецензування. Зміст журналу захищено авторським правом. При будь-якому використанні, опублікованих у виданні матеріалів обов'язково повинно наводитися посилання на публікацію у виданні «Проблеми екстремальної та кризової психології» / «Disaster and crisis psychology problems».

Автори статей мають право зберігати всі версії своїх статей в електронному репозитарії Національного університету цивільного захисту України. Прийнята версія статті розміщується на сайті видання.

Політика ідентифікації та розгляду інформації чи звернень про порушення вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень

Редакція видання періодично проводить самостійний моніторинг видання на відповідність вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Порядку) з метою виявлення невідповідностей або недоробок, а також подальшого їх усунення.

Повідомлення про порушення вимог Порядку розглядається в разі, коли воно подано на офіційну електронну пошту, вказану на сайті видання, із зазначенням конкретного порушення та його аргументацією.

За аргументованим повідомленням про порушення редакція проводить розслідування із з'ясуванням всіх обставин порушення або їх відсутності.

Якщо в ході розслідування з'ясовується факт порушення, проводяться заходи щодо його усунення.

Заходи щодо усунення порушень проводяться у відповідності з виявленими порушеннями. Якщо порушення пов'язане з відсутністю необхідної інформації про видання, порушення усувається шляхом її додавання. Якщо ж порушення стосується однієї з публікацій видання, то порушення усувається відповідно до Етики публікації видання.

joomla3x