http://nachodki.ru/
default_mobilelogo

Публікуються емпіричні та теоретичні дослідження за наступними напрямками:

 1. Методологічні основи вивчення процесів розвитку і функціонування особистості як суб`єкта діяльності в особливих умовах діяльності.
 2. Вивчення особливостей прояву психіки у небезпечних професіях та спорті.
 3. Психологічні проблеми дослідження стійкості діяльності в особливих умовах.
 4. Методологічні засади психології професійної діяльності співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 5. Теоретико-психологічні основи професійної діяльності співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 6. Психологія взаємодії співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) з об’єктами професійної діяльності.
 7. Психологія об’єктів професійної заінтересованості співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) з об’єктами професійної діяльності.
 8. Психологічні основи роботи (отримання, обробка, передача тощо) співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) з інформацією та інформаційними джерелами.
 9. Детермінанти та закономірності ефективного психологічного впливу співробітниками (працівниками) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) на об’єкти професійної діяльності.
 10. Психологічні фактори (чинники, умови) надійності та ефективності професійної діяльності співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 11. Психологічна готовність (відповідність, придатність) співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) до професійної діяльності: детермінанти, критерії, діагностика, формування (корекція).
 12. Психологічна підготовка співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) до професійної діяльності.
 13. Психологічні та психолого-педагогічні основи професійного навчання (становлення, розвитку, вдосконалення тощо) співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 14. Психологічні засади прогнозування успішності (ефективності, результативності) професійної діяльності співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури): концептуалізація, критеріальний апарат, методика.
 15. Психологія управлінської (адміністративної) діяльності співробітниками (працівниками) та підрозділами правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 16. Психологія дезадаптивних впливів професійної діяльності на співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури): концептуалізація, діагностика, реабілітація.
 17. Соціально-психологічні основи організації та управління органами та підрозділами правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 18. Психологічні основи роботи з персоналом органів правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 19. Психологічне забезпечення (супроводження) оперативно-службової діяльності органів правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 20. Соціально-психологічні основи збереження фізичного, психічного та морального здоров’я співробітників (працівників) підрозділів правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 21. Психологічні наслідки подій, що сталися внаслідок дії природного (стихійні лиха), техногенного (відмова техніки) чи людського фактору (помилкове управлінське рішення чи дія).
 22. Психологічна робота з сім’ями персоналу правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 23. Методичні аспекти дослідження професійної надійності особистості в екстремальних умовах.
 24. Особливості регуляції функціонального стану людини в процесі адаптації до особливих умов діяльності.
 25. Професійно-психологічна підготовка фахівців, що експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки (транспорт, АЕС і т.п.).
 26. Проектування процесу підготовки фахівців до діяльності в аварійних ситуаціях.
 27. Методи збереження і відновлення професійних навичок особистості у процесі експлуатації технічних комплексів (засобів) в особливих умовах діяльності.
 28. Вплив факторів військової обстановки на психіку людини і професійну діяльність колективів.
 29. Методика психологічної підготовки населення до рішення задач в умовах ведення війни.
 30. Формування професіональної і особистісної надійності представників небезпечних професій.
 31. Психологічне забезпечення прийняття рішень професіоналами у ситуаціях неминучого ризику.
 32. Використання методів фізичної культури та спорту для зменшення психічної напруги у фахівців ризиконебезпечних професій.
 33. Обґрунтування методів відбору для екстремальних видів спорту, вивчення смислової та мотиваційної основи особистості спортсменів, що займаються ними.
 34. Дослідження впливу на психіку спортсменів стресогенних чинників спортивної діяльності, факторів психічної стійкості спортсменів, розробка структури психологічної резистентності спортсменів.
 35. Дослідження психічних станів спортсменів в передтренувальний, передзмагальний, передстартовий та постзмагальний періоди.
 36. Дослідження ефективності методів управління психічними станами спортсменів, прояву рухових навичок та якостей при надмірних ступенях напруги (в екстремальних умовах тренування і спортивних змагань).
 37. Дослідження психічної надійності змагальної діяльності спортсменів.
 38. Дослідження шляхів психореабілітації після спортивних травм.
 39. Методологічні основи вивчення процесів розвитку і функціонування особистості як суб`єкта діяльності в особливих умовах діяльності.
 40. Вивчення особливостей прояву психіки у небезпечних професіях та спорті.
 41. Психологічні проблеми дослідження стійкості діяльності в особливих умовах.
 42. Методологічні засади психології професійної діяльності співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 43. Теоретико-психологічні основи професійної діяльності співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 44. Психологія взаємодії співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) з об’єктами професійної діяльності.
 45. Психологія об’єктів професійної заінтересованості співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) з об’єктами професійної діяльності.
 46. Психологічні основи роботи (отримання, обробка, передача тощо) співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) з інформацією та інформаційними джерелами.
 47. Детермінанти та закономірності ефективного психологічного впливу співробітниками (працівниками) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) на об’єкти професійної діяльності.
 48. Психологічні фактори (чинники, умови) надійності та ефективності професійної діяльності співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 49. Психологічна готовність (відповідність, придатність) співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) до професійної діяльності: детермінанти, критерії, діагностика, формування (корекція).
 50. Психологічна підготовка співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури) до професійної діяльності.
 51. Психологічні та психолого-педагогічні основи професійного навчання (становлення, розвитку, вдосконалення тощо) співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 52. Психологічні засади прогнозування успішності (ефективності, результативності) професійної діяльності співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури): концептуалізація, критеріальний апарат, методика.
 53. Психологія управлінської (адміністративної) діяльності співробітниками (працівниками) та підрозділами правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 54. Психологія дезадаптивних впливів професійної діяльності на співробітників (працівників) правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури): концептуалізація, діагностика, реабілітація.
 55. Соціально-психологічні основи організації та управління органами та підрозділами правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 56. Психологічні основи роботи з персоналом органів правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 57. Психологічне забезпечення (супроводження) оперативно-службової діяльності органів правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 58. Соціально-психологічні основи збереження фізичного, психічного та морального здоров’я співробітників (працівників) підрозділів правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 59. Психологічні наслідки подій, що сталися внаслідок дії природного (стихійні лиха), техногенного (відмова техніки) чи людського фактору (помилкове управлінське рішення чи дія).
 60. Психологічна робота з сім’ями персоналу правоохоронного органу (спеціальної служби, силової структури).
 61. Методичні аспекти дослідження професійної надійності особистості в екстремальних умовах.
 62. Особливості регуляції функціонального стану людини в процесі адаптації до особливих умов діяльності.
 63. Професійно-психологічна підготовка фахівців, що експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки (транспорт, АЕС і т.п.).
 64. Проектування процесу підготовки фахівців до діяльності в аварійних ситуаціях.
 65. Методи збереження і відновлення професійних навичок особистості у процесі експлуатації технічних комплексів (засобів) в особливих умовах діяльності.
 66. Вплив факторів військової обстановки на психіку людини і професійну діяльність колективів.
 67. Методика психологічної підготовки населення до рішення задач в умовах ведення війни.
 68. Формування професіональної і особистісної надійності представників небезпечних професій.
 69. Психологічне забезпечення прийняття рішень професіоналами у ситуаціях неминучого ризику.
 70. Використання методів фізичної культури та спорту для зменшення психічної напруги у фахівців ризиконебезпечних професій.
 71. Обґрунтування методів відбору для екстремальних видів спорту, вивчення смислової та мотиваційної основи особистості спортсменів, що займаються ними.
 72. Дослідження впливу на психіку спортсменів стресогенних чинників спортивної діяльності, факторів психічної стійкості спортсменів, розробка структури психологічної резистентності спортсменів.
 73. Дослідження психічних станів спортсменів в передтренувальний, передзмагальний, передстартовий та постзмагальний періоди.
 74. Дослідження ефективності методів управління психічними станами спортсменів, прояву рухових навичок та якостей при надмірних ступенях напруги (в екстремальних умовах тренування і спортивних змагань).
 75. Дослідження психічної надійності змагальної діяльності спортсменів.
 76. Дослідження шляхів психореабілітації після спортивних травм.
joomla3x