Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.
default_mobilelogo

Повний текст статті>>>

Ніна Литовченко 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

ORCID: 0000-0002-7358-070X

Катерина Боришкевич

студентка. Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

 DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2023.1.8

Ключові слова: екстремальна ситуація, травмівна ситуація, життєва подія, переживання, смисл, смисложиттєва орієнтація, наратив, комбатант.

Психологічне дослідження спрямоване на обґрунтування та опис  особистісних особливостей переживання людиною екстремальних ситуацій життя. Об’єднувальною ознакою для  понять (життєві, критичні, кризові, надзвичайні,  травмівні, екстремальні ситуації) є екстраординарність в життєвому досвіді людини. Така ситуація суттєво впливає на людину, викликає сильні емоційні переживання, обумовлює зміни в структурі особистості (у першу чергу – в ціннісно-смисловій, емоційно-вольовій сферах особистості), трансформує її, призводить до різкої зміни основних характеристик життєдіяльності. Вплив екстремальної ситуації відбувається таким чином, що у людини активізуються переживання як особлива внутрішня робота по подоланню життєвих подій або травм і необхідність залучення ресурсів для подолання ситуації. Суб’єктивні переживання виступають особливою формою внутрішньої діяльності, націленою на відновлення психологічної рівноваги, втраченої осмисленості буття. Особливості переживання залежать від того, які смисли людина вкладає в ситуацію, яку переживає.

У результаті проведеного емпіричного дослідження та порівняння особливостей переживання екстремальних ситуацій з переживанням життєвих подій виявлено суттєві, статистично значимі  відмінності, пов’язані з переживанням комбатантами відчуття своєї місії в цьому світі, переконаністю в тому, що переживання важких подій  сповнене смислу,  з позитивною  оцінкою пройденого життєвого шляху, задоволеністю тим, що вдалося досягнути й вирішити. У дослідженні показано, що переважній більшості досліджуваних, яким довелося пережити екстремальну ситуацію, властиві ціннісні переживання, які відзначаються формуванням нових смислів. Серед  досліджуваних контрольної вибірки, навпаки, переважають реалістичні переживання, у ході яких особистість приймає реальність такою, як вона є, пристосовується до неї, відмовляється від того смислу життя, який був раніше.

joomla3x