Скачать бесплатные шаблоны Joomla
default_mobilelogo

Повний текст статті>>>

Ліна Перелигіна

доктор біологічних наук, професор кафедри психології діяльності в особливих умовах. Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0001-5019-7671 

Діана Похілько

кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник Навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології. Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0003-3374-8771

DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2023.1.10

Ключові слова: смисложиттєві орієнтації; ціннісно-смислова сфера; коронавірусна хвороба.

Вивчення смисложиттєвих орієнтацій особистості є актуальною темою, на нашу думку саме тому, що і досі зарубіжні та вітчизняні дослідники не прийшли до єдиного тлумачення цього поняття. І це має певний сенс, тому як на формування та розвиток ціннісно смислової сфери впливає багато факторів (вік, мотивація, спрямованість особистості, Я- концепція, соціалізація і інакше) і по сьогоднішній день являється однією із актуальних тем глибокого дослідження та вивчення.

В нашому дослідженні ми вивчаємо вплив коронавірусної хвороби викликаною COVID-19 та зміни та трансформації у смисложиттевих орієнтаціях особистості.

Показано, що ситуація навколо пандемії для певної частини опитаних є кризовою подією, яка обумовлює певним чином трансформаційні процеси в ціннісно-смисловій  сфері особистості.

Під впливом пандемії почали змінюватися уявлення людей, змінювався процес повсякденної життєдіяльності, з'являлися обмеження і заборони. При цьому потреба людини у дотриманні вимог щодо запобігання поширенню вірусу, потреба контролювати власну поведінку та поведінку оточуючих стає реальністю, соціально доброзичливе ставлення змінюється підозрілістю та стигмою. Люди в усьому світі вже не живуть так, як раніше – такий спосіб життя став новою соціальною реальністю для кожного.

Усі виявлені трансформації ціннісно-смислової сфери чоловіків та жінок свідчать проте, що в залежності від вплива нової̈ соціальної̈ ситуації̈, у нашому дослідженні це карантині обмеження викликані коронавірусною хворобою COVID-19, виразно проявляється в активному розвитку морально-ціннісних та естетичних почуттів, освоєнні нових соціальних ролей̆ (економічні, професійні, громадянські, сімейні, побутові тощо); налаштуванні міжособистісних відносин; відбувається закріплення або реконструкція старих, а також формування нових схильностей та інтересів, визначення перспектив життя та смисложиттєвих орієнтацій особистості.

За результатами видно, що у молоді не має ніяких відмінностей за шкалами СЖО між чоловіками та жінками, водночас у всіх інших групах відмічаються відмінності але слід зазначити, що найбільші відмінності спостерігаються у 3 віковій групі за шкалами «Цілі», «Результат», «Локус контролю життя», «Свідомість життя».

joomla3x