Шаблоны Joomla 3 тут
default_mobilelogo

Повний текст статті>>>

Мацегора Яніна Володимирівна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії морально-психологічного супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України. Національна академія Національної гвардії України

ORCID 0000-0001-6103-1466

Колесніченко Олександр Сергійович

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії морально-психологічного супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України. Національна академія Національної гвардії України,

ORCID 0000-0001-6406-1935

Приходько Ігор Іванович 

доктор психологічних наук, професор, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України. Національна академія Національної гвардії України

ORCID 0000-0002-4484-9781

Байда Максим Степанович

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної гвардії України. Національна академія Національної гвардії України.

ORCID 0000-0001-7658-4709

 

DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2023.1.4

Ключові слова: цінності, психологічна травматизація, військовослужбовець, службово-бойова діяльність, бойовий досвід, цінності, посттравматичний стресовий розлад.

 

За результатами проведеного дослідження визначено особливості військових цінностей у військовослужбовців-учасників бойових дій, у яких спостерігаються посттравматичні стресові реакції. У дослідженні прийняли участь військовослужбовці-учасники бойових дій, яких було поділено на дві групи: військовослужбовці, які мають ознаки посттравматичних стресових реакцій – 61 особа; та військовослужбовці, які не мають виражених посттравматичних стресових реакцій – 277 осіб. Вік учасників дослідження від 20 до 55 років.

Визначено, що військові цінності не дозволяють надійно передбачити посттравматичні стресові реакції у військовослужбовців-учасників бойових дій, проте не можна нехтувати їх роллю у регулюванні взаємин військовослужбовців, які мають ознаки посттравматичних стресових реакцій.

У військовослужбовців, які мають ознаки посттравматичного реагування, в ієрархії цінностей є виражена векторність від тріади сміливості, як уявлення про гідне поводження військовослужбовця, до тріади усвідомлення власної нестачі сил для здійснення протидії, власної ненадійності для оточуючих. Психологічна травматизація значно вплинула на структуру військових цінностей військовослужбовців, зробивши їх ненадійною ланкою військової команди. Так, їх структура цінностей, яка має регулювати професійну діяльність, відбиває їх зосередженість на травматичних аспектах – для них реалізація сміливості є виходом за межі уявлень про власні можливості, а професійність асоціюється із здоланням труднощів. Вони вважають, що пережитий досвід дозволяє їм керуватися власними уявленнями про обов’язок перед військовою командою, діяти на свій розсуд.

Відсутність в структурі цінностей військовослужбовців з ознаками посттравматичних стресових реакцій на відміну від військовослужбовців, у яких після участі в бойових діях збережене психічне здоров’я, фактору, що дозволяє бути відповідним змінам, вірогідно також посилює травматичний ефект дії бойових стресорів.

joomla3x