Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.
default_mobilelogo

Повний текст статті >>>

Олександр Сафін

доктор психологічних наук, професор. Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка

ORCID 0000-0001-5745-8635

 

Андрій Беспалько

ад’юнкт. Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка

ORCID 0000-0002-7941-9909

 

DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2021.1.4

Ключові слова: психологічна декомпресія; первинне відновлення; копінг-ресурси; учасники бойових дій; негативні наслідки; психогенні чинники; бойова обстановка; соціальна реадаптація; військовослужбовець

Статтю присвячено розгляду явища декомпресії як системи первинного відновлення копінг-ресурсів особистості учасників бойових дій зі складу Збройних Сил України. Зазначається, що забезпечення проведення організованого та структурованого переходу між завершенням воєнної операції та поверненням до звичних (мирних) умов проходження військової служби є важливим компонентом психологічно-соціальної підтримки особового складу. Першим етапом багаторівневої системи психологічного відновлення, реадаптації військовослужбовців до мирних умов діяльності є психологічна декомпресія. Психологічна декомпресія – це система первинних заходів спрямованих на попередження психофізіологічного травмування особистості, поетапне повернення до мирного життя, первинний етап реадаптації особистості. Метою психологічної декомпресії є досягнення «поступового зниження тиску» або «вивільнення», під час якого може бути реалізована комбінована програма відпочинку, релаксації та психологічного виховання, освіти. Своєчасне, якісне проведення та у повній мірі реалізовані спеціальні заходи з психологічної декомпресії дозволяють якісно знизити рівень негативних наслідків впливу психогенних чинників бойової обстановки, сприяють успішній соціальній реадаптації військовослужбовців, а також набуттю позитивного досвіду як у суб’єктів, так і об’єктів зазначеного процесу, формування в учасників якостей, які у майбутньому дозволять підвищити рівень професійної готовності. Усе це дозволяє розглядати психологічну декомпресію як основний первинний засіб соціальної реадаптації військовослужбовців по завершенню участі у зоні Операції об`єднаних сил.

Статті випуску №1

Статті випуску №7

joomla3x