Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.
default_mobilelogo

Повний текст статті >>>

Олександр Тімченко

доктор психологічних наук, професор. Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0002-8733-8076

 

Сергій Миронець

доктор психологічних наук, доцент. Київський національний торговельно-економічний університет

ORCID 0000-0002-9185-3206

 

DOI https://doi.org/10.52363/dcpp-2021.2.5

Ключові слова: стрес, професійний стрес, стрес-фактори, рятувальники міжнародних гуманітарних місій

У статті здійснено порівняльний аналіз наукових поглядів на проблему професійного стресу, обґрунтовано доцільність дослідження професійного стресу у фахівців міжнародних гуманітарних місій та пошуково-рятувальних операцій через відмінності та специфічні особливості його впливу на психіку рятувальників. Експериментально визначені стрес-фактори міжнародних гуманітарних місій та пошуково-рятувальних операцій. Доведено, що в усьому різноманітті екстремальних ситуацій міжнародних гуманітарних місій на психіку і поведінку рятувальників впливатимуть певні стрес-фактори (ситуаційно-середовищні, соціальні, етнокультуральні, соціально-психологічні, психологічні).

Проведений факторний аналіз надав можливість виокремити сорок провідних стрес-факторів міжнародних гуманітарних місій та пошуково-рятувальних операцій, набір яких притаманний діяльності членів пошуково-рятувальної команди важкого класу, що залучається ОSOCC OOH до участі у міжнародних гуманітарних місіях та пошуково-рятувальних операціях.

Виокремлені стрес-фактори являють собою консорціум ситуаційно-середовищних, соціальних, етнокультурних,  супутніх та власне психологічних стрес-факторів міжнародних гуманітарних місій та пошуково-рятувальних операцій. В результаті дослідження зроблено припущення, що підвищенню стійкості рятувальників до негативного впливу професійного стресу, наряду з його професійно-психологічною та спеціальною підготовленістю,  сприятиме  набір відповідних компетенцій, а саме: рятувальник міжнародного класу повинен відповідати вимогам рятувальної спеціальності та володіти загальними компетентностями, що висуваються ІНСАРАГ до рятувальників міжнародного класу.

Статті випуску №2

joomla3x