nachodki.ru интернет-магазин
default_mobilelogo

Повний текст статті >>>

Діана Похілько

кандидат психолоічних наук, старший науковий співробітник. Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0003-3374-8771

 

Яніна Овсяннікова

кандидат психолоічних наук, старший науковий співробітник. Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0001-6498-3454

 

DOI https://doi.org/10.52363/dcpp-2021.2.6

Ключові слова: соціально-психологічний тренінг, психологічна готовність, мотиваційний компонент, вольовий компонент, комунікативний компонент, моральний компонент

Питання психологічної готовності майбутнього рятувальника й досі залишається актуальним незважаючи на те, що багато науковців займалися розробкою цієї проблеми – на сьогодні виділено понад 35 різних компонентів психологічної готовності до діяльності в ризиконебезпечних умовах надзвичайної ситуації.  Їх можна представити в чотирьох базових: мотиваційний, вольовий, комунікативний та моральний компонент. Рівень психологічної готовності фахівця ДСНС до екстремального виду діяльності залежить від достатньої розвиненості та вираженості базових компонентів готовності.

В межах професійної підготовки майбутніх рятувальників до екстремального виду діяльності фахівцями навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології НУЦЗУ був розроблений соціально-психологічний тренінг. Програма тренінгу складена таким чином, що активізує роботу базових компонентів психологічної готовності та надає можливість практичними навичками відпрацювати кожний з них.

Встановлено, що курсанти, які проходили соціально-психологічний тренінг при вирішенні проблемних професійних ситуативних задач значно частіше обирали: активні дії щодо порятунку себе та інших ніж курсанти, які не брали участі в тренінгу; були більш спокійними та врівноваженими; демонстрували більшу зібраність та організованість; значно краще виконували керівну функцію (надавали чіткі команди у відповідному алгоритмі); значно частіше використовують конструктивний діалог при вирішені конфліктних ситуації та демонстрували потребу у професійному самовдосконаленню. При вирішенні професійних ситуативних задач курсанти, які брали участь у тренінгу показали достовірно кращі результати у швидкості вирішення ситуативних задач та були більш впевнені у своїх діях, ніж ті курсанти, які не брали участі у тренінгу.

Статті випуску №2

joomla3x