Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla
default_mobilelogo

Повний текст статті >>>

Василь Лефтеров

доктор психологічних наук, професор. Національний університет «Одеська юридична академія»

ORCID 0000-0002-9163-0555

 

Сергій Мул

доктор психологічних наук. Державна прикордонна служба

ORCID 0000-0003-3917-5601

 

 

DOI https://doi.org/10.52363/dcpp-2021.2.4

Ключові слова: психологічна підготовка, керівники правоохоронних органів, екстремальні умови, соціально-психологічні складові управлінської компетентності, кризове управління, тренінг

Розглядаються психологічні аспекти управлінської діяльності в кризових умовах. Аналізуються особливості екстремальних, кризових ситуацій та управління в кризових умовах. Обґрунтовується необхідність навчання керівників правоохоронних органів психологічним основам кризового управління. Висвітлюється авторське бачення соціально-психологічних складових управлінської компетентності керівника з екстремальним профілем професійної діяльності. На підставі зазначених складових управлінської компетентності пропонується впровадження в систему підготовки управлінців різних категорій правоохоронних органів психологічного тренінгу “Кризове управління”, як інноваційної технології формування у керівників практичних навичок і вмінь ефективного управління персоналом в екстремальних умовах діяльності. Наводяться результати експериментального дослідженням впливу тренінгу на динаміку особистісних і професійно значущих якостей керівників підрозділів поліції. Встановлено значний позитивний вплив управлінського тренінгу на особистісну сферу керівників, підвищення лідерського потенціалу та розвиток індивідуально-психологічних якостей, які необхідні сучасному управлінцю. Через деякий час після тренінгу у керівників підвищується рівень вольових, лідерських рис, таких як ініціативність, зібраність, цілеспрямованість. Доведено, що психологічна підготовка керівників засобами тренінгу сприяє розвитку у них таких необхідних якостей кризового управління, як стресостійкість та здатність до емоційної саморегуляції. Запропоновані рекомендацій керівникам щодо підвищення ефективності кризового управління.

Статті випуску №2

joomla3x