http://nachodki.ru/
default_mobilelogo

Повний текст статті>>>

Дар'я Рютіна

здобувачка другого (магістерського рівня) соціально-психологічного факультету, Національний Університет цивільного захисту України 

Юлія Ільїна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри, Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0002-9987-7130

Наталія Світлична

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовкидоцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0001-7891-6295

 

DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2024.1.4

Ключові слова: психологічна стійкість, копінг-стратегії, когнітивна гнучкість, емоційна стабільність, етапи військової професіоналізації, офіцери запасу.

Стаття присвячена вивченню копінг-стратегій офіцерів запасу на різних етапах військової професіоналізації. Здобувачі кафедри військової підготовки, які навчаються на першому курсі, перебувають на етапі загальновійськової підготовки, яка включає засвоєння теоретичних знань за загальновійськовими дисциплінами. Випускники кафедри проходять етап первинної професіоналізації, який характеризується початком службової діяльності, становленням особистості як офіцера, військового фахівця.

Сучасна військово-політична ситуація в Україні характеризується суттєвими реформами у сферах безпеки та оборони країни, зокрема у Збройних Силах України. Висуваються нові вимоги до кількісних та якісних показників військової організації та до характерологічних показників особистості військовослужбовця. Важливою умовою ефективного виконання службово-бойових завдань є психологічна стійкість воїнів, яка складається з трьох компонентів: когнітивний, емоційний та поведінковий. Основною складовою психологічної стійкості є копінг-стратегії, які є механізмом протидії впливу на психіку стрес-факторів бойової обстановки у процесі службово-бойової діяльності.

Увага дослідження сфокусована на таких копінг-стратегіях: конфронтації, дистанціювання, самоконтролю, пошуку соціальної підтримки, прийняття відповідальності, уникнення, планового розв’язання проблеми та позитивної переоцінки. За результатами дослідження визначено, що здобувачі, які проходять етап загальновійськової підготовки частіше віддають перевагу використанню копінг-стратегій позитивної переоцінки та планового розв’язання проблем. Випускники, які проходять етап первинної професіоналізації частіше віддають перевагу використанню копінг-стратегій планового розв’язання проблем, уникнення та дистанціювання. Виявлено статистично значущі відмінності копінг-стратегій уникнення та пошуку соціальної підтримки на різних етапах військової професіоналізації. Має місце статистично значуща кореляція між провідними копінг-стратегіями офіцерів запасу та рівнем їх когнітивної гнучкості (у тому числі її параметрами) та рівнем їх емоційної стабільності-нестабільності.

Результати дослідження доцільно враховувати у навчальному процесі кафедр військової підготовки та при психологічному супроводі офіцерів, призваних із запасу.

Статті випуску №7

joomla3x