Шаблоны Joomla здесь
default_mobilelogo

Повний текст статті>>>

Юлія Подопригора

здобувачка другого (магістерського рівня) соціально-психологічного факультету, Національний університет цивільного захисту України

Юлія Ільїна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри, Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0002-9987-7130

 

DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2024.1.3

Ключові слова: соціальний інтелект, емоційний інтелект, стресостійкість, командна робота, працівники ДСНС України.

 

У статті розглядаються питання особливостей взаємозв’язку соціального та емоційного інтелекту з рівнем стресостійкості рятувальників в умовах командної роботи.

Професія рятувальника на сьогоднішній день в абсолютній більшості країн відноситься до числа ризиконебезпечних. Стресогенність, пов’язана з фізичним та нервово-психологічним навантаженнями, несприятливими умовами праці, режимом тривожного очікування, впливом на психіку дестабілізуючих факторів, висуває досить високі вимоги до фахівців даного напрямку. Їх діяльність може протікати в командній чи індивідуальній формі, проте стресогенність це не виключає, а, навпаки, підсилює. У цілому під час командної роботи кожен із членів команди має чітко знати свої обов’язки, виконувати їх і при цьому нести відповідальність за ті чи інші дії. Власне в командній роботі найбільшої актуальності набуває вміння розпізнавати емоції, керувати ними в тому плані, що саме ці вміння уможливлюють легшу та швидшу адаптацію в суспільстві, високоефективне професійне виконання поставлених задач та грамотне управління стресовими ситуаціями.

Володіння культурою емоційного інтелекту забезпечує раціональне прийняття фахівцем рішень, конструктивне якісне виконання задач в особливо небезпечних ситуаціях.

Важливу роль відіграє рівень соціального інтелекту серед працівників, які задіяні в команді, так як вміння взаємодіяти з оточуючими, встановлювати конструктивні відносини безсумнівно впливає на можливість особистості протистояти  стресу.

Отримані результати свідчать про те, що переважно розвиток соціального інтелекту є основою роботи в команді, дозволяє адекватно розуміти оточуючих, психічні властивості. Командна робота характеризується усвідомленням загальних цілей, високим рівнем відповідальності, підтримкою зусиль один одного.

Укладена та апробована програма тренінгу, спрямована на розвиток структурних елементів соціального та емоційного інтелекту для тих працівників ДСНС України, показники яких відносяться до низьких та таких, що можуть деструктивно впливати на якість виконання професійної діяльності і протистояння стресу. Відмічено позитивну тенденцію в розвитку компонентів соціального та емоційного інтелекту в результаті проведеного тренінга.

Статті випуску №7

joomla3x