http://nachodki.ru/
default_mobilelogo

Повний текст статті >>>

Вячеслав Ташматов 

Кандидат психологічних наук. Національний університет «Одеська юридична академія».

ORCID 0000-0002-3786-9004

 

DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2022.3.3

Ключові слова: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, надзвичайні ситуації; психологічний відбір; психологічне супроводження; функції психологічної служби.

Стаття розглядає основні функції Державної служби України з надзвичайних ситуацій, визначає важливість професійної діяльності та функціональних обов’язків психологів цієї служби. Акцентується увага на специфічність функцій, які ними виконуються в умовах війни в Україні, що почалася 24 лютого 2022 року. Розглядаються основні функції, що виконує взагалі ДСНС, та безпосередня робота психологів служби. Детально визначається коло суб’єктів діяльності, на яких і направлена специфічна робота психолога ДСНС, таких як: персонал ДСНС; потерпілих від наслідків надзвичайних ситуацій; людей, яким завдано матеріальної шкоди; люди, які втратили близьких; свідки негативної психологічно травмуючої дії надзвичайної ситуації; так звані спостерігачі. Крім того, було проаналізовано дослідження вітчизняних вчених в цієї області, в ході якого встановлена актуальність та важливість вибраної теми. Розглянуто повний процес психологічного забезпечення професійної підготовки персоналу ДСНС та значення психологічної служби у супроводженні повсякденної роботи співробітників ДСНС. Визначено основи професійно-психологічного відбору персоналу та діяльності по створенню науково-методичних комплексів безпосереднього забезпечення роботи психологічної служби ДСНС, в умовах надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру. Звернута увага на специфічність функцій, що виконуються психологами ДСНС, під час військових дій та особливостях корекційної роботи з особовим складом після ліквідації надзвичайних ситуацій військового характеру. Визначено вплив екстремальних умов війни на психологічні функції працівників ДСНС та на їхній соматичний функціонал, в основному на той, що іннервує м'язи тіла, забезпечує сенсорні і моторні функції організму. Розглядаються особливості роботи психолога ДСНС на місці ліквідації надзвичайної ситуації та професійні принципи надання екстреної психологічної допомоги. Визначається важливість актуалізації адаптивних та компенсаторних ресурсів особистості, мобілізації психологічного потенціалу для подолання негативних наслідків надзвичайних обставин, як на людей, що були під психологічно негативним впливом наслідків надзвичайної ситуації так і психолога ДСНС безпосередньо.

Статті випуску №3

joomla3x