Шаблоны Joomla здесь
default_mobilelogo

Повний текст статті >>>

Єлизавета Казакова

ад'юнкт Національного університету цивільного захисту України

ORCID ID: 0000-0002-0135-0876

 

DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2022.3.10

Ключові слова: пандемія; карантин; вітальна загроза; цінністно-смислова сфера; COVID-19.

В статті розглядається питання трансформації ціннісно-смислової сфери особистості. Дослідження показують, що ціннісне смислове поле виступає центральною композицією психології особистості і є багаторівневою та динамічною системою. Система відносно стабільна але може змінюватися під впливом зовнішніх (соціальних) і внутрішніх (особистісний розвиток) факторів. Трансформація ціннісно-смислової сфери сприймається як життєва криза, протягом якої відбувається певний розлад внутрішнього світу людини, проте успішне подолання такої кризи призводить до особистісного зростання.

Умови пандемії COVID-19 призводять до вимушеної переоцінки ціннісно-смислової сфери особистості та системи особистих пріоритетів. В цих умовах відбувається переосмислення цінності життя та здоров’я. Через це саморегуляція психоемоційної сфери особистості стає важливим завданням, спрямованим на збереження адаптивних можливостей особистості і психологічного здоров’я, оскільки лише в такому стані особа може повноцінно функціонувати в умовах соціуму.

Коронавірусна хвороба та пандемія взагалі для всього людства є певною мірою надзвичайною ситуацією. Ключовим поняттям, що є підґрунтям для характеристики феномену надзвичайної ситуації, є поняття ”загроза (життю, здоров’ю, матеріальним цінностям, стабільності, психічному стану, впевненості у майбутньому тощо) для цілісності самої людини”. Вітальна загроза розуміється як загроза життю чи існуванню людини. Додамо, що вітальною можна вважати загрозу саме фізичному існуванню особистості (без втручання в духовний контекст існування). У людини, яка волею долі опинилася в осередку надзвичайної ситуації (ситуації реальної небезпеки), перш за все, загострюється потреба у фізичній безпеці. В осередку надзвичайної ситуації людині важливо не загинути, не зазнати поранень та ушкоджень.

В статті, метою якої стало вивчення трансформації ціннісно-смислової сфери особистості під впливом вітальної загрози COVID-19, надається гендерна характеристика основних змін при лонгітюдному дослідженні. Результати показали, що чоловіки, не залежно від досліджуваного часового зрізу, мають більш стійкі цінності та сенс життя, хоча у них і проявляються деякі незначні коливання. В той же час жінкам важко даються зміни, але ж якщо вони все ж таки опановують себе та адаптуються до нових умов – отримують великі показники задоволеністю життям.

Статті випуску №3

joomla3x