Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru
default_mobilelogo

Повний текст статті >>>

Сергій Кучеренко

кандидат психологічних наук, доцент. Національний університет цивільного захисту України

ORCID 0000-0002-2209-9430

 

Наталія Кучеренко

кандидат психологічних наук. Українська інженерно-педагогічна академія

ORCID 0000-0002-6644-3117

 

DOI - https://doi.org/10.52363/dcpp-2021.3.4

Ключові слова: діяльність, екстремальні умови, екстремальні фактори, професійно важливі якості, професійна підготовка

У зв’язку з збільшенням кількості стихійних лих, техногенних катастроф, соціальних потрясінь на перший план виходять не лише проблеми підготовки фахівців, чия професійна діяльність безпосередньо пов'язана з екстремальними умовами, а й психологічні проблеми організації та управління діяльністю цих спеціалістів, груп, підрозділів, особливо потребує визначення, уточнення та корекції психологічна підготовленість керівників організовувати діяльність довірених їм підрозділів в екстремальних умовах, розробка нових форм, підходів та методів.

Керівники підрозділів ризиконебезпечного профілю перед провадженням діяльності в екстремальних умовах повинні проходити професійну підготовку за спеціальною програмою, яка повинна включати оцінку екстремальних умов, факторів, що їх викликають, підготовку до професійного сприйняття подій як до об'єктивних фактів екстремальної дійсності, уміння самостійно справлятися з психотравмуючими подіями та негативними емоційними станами, при цьому ефективно організовувати діяльність особового складу тощо.

Підготовка керівника до організації діяльності особового складу в екстремальних умовах повинна враховувати те, що вони створюються різними факторами, зумовленими конкретними особливостями зовнішнього середовища, характером виконуваної діяльності, властивостями інформації, що надходить до керівника тощо. Кожен із цих факторів надає специфічний вплив як на організацію діяльності так на і організаційну поведінку рятувальника і підрозділу в цілому, у зв'язку з виникаючою психічною напруженістю, особливості якої керівник зобов'язаний враховувати у організації професійній діяльності особового складу.

Під час професійної підготовки керівників до організації діяльності особового складу в екстремальних умовах потрібно сформувати у них розуміння, що основою організації і регуляції управлінської діяльності є вся система психічних процесів, когнітивних, емоційних, вольових та мотиваційних, які значимо проявляються при організації даної діяльності і впливають на її результативні показники, вміння враховувати безпосередньо специфіку самої діяльності, формувати знання, вміння, навички, пов'язані з значною відповідальністю за її результат, підвищувати компетентність в оцінці можливих варіантів розвитку екстремальних ситуацій, їх сутності, способів дій у них, особливостей урахування екстремальних факторів.

 

Статті випуску №3

joomla3x